گزارش رویداد “نه به پلاستیک اضافی “

فقط همین یک کره زمین را داریم!
بله درست است ما فقط همین یک کره خاکی رو برای زیستن داریم.در سال های اخیر مصرف بیش از اندازه پلاستیک و مشتقات آن باعث آلودگی شهرها ،سفره های آب زیرزمینی، سوراخ شدن لایه اوزن، گرم تر شدن زمین و…. شده است.
شاید ما نتوانیم جلوی خشک شدن دریاچه ها را بگیریم یا جلوی شکار بی رویه حیوانات رو بگیرم یا از گرم شدن زمین جلوگیری کنیم ولی حداقل کاری که هر فرد برای حفظ طبیعت می تواند انجام بدهد استفاده کمتر از کیسه های پلاستیکی است.
با زیاد شدن کیسه های پلاستیکی و تمایل زیاد مردم به استفاده از آن ها، یک سری آدم خوش ذوق، ایده ی کیسه های الیافی رو برای حمل کردن کالاها و خرید روزانه ای که نیاز به پلاستیک دارند رو اجرا کردند و با این کار آسیب کمتری به محیط زیست وارد شد.
ما در روز زمین بدون پلاستیک در راشا رویدادی رو اجرا کردیم که در آن به کسانی که برای خرید خودشان کیسه پلاستیکی نخواهند تخفیف داده شده.
همچنین محتوای تصویری تحت عنوان “اسم پلاستیک رو میشنوی یاد چی میوفتی؟ “ با اعضای تیم راشا تهیه کردیم و سعی در توسعه فرهنگ استفاده نکردن از پلاستیک داشتیم.

هدف:
مسئولیت پذیری در قبال نسل آینده

شعار:
روز بدون پلاستیک یک روز نیست، بلکه تمام روز های زندگی است.

اصلی
اصلی 1