گزارش پویش نزدیک ولی با فاصله

«نزدیک ولی با فاصله» پویشی است که بر اساس رسالت برند راشا و با محوریت سلامت و تندرستی جامعه طراحی و راه اندازی شده است.انگیزه های تعالی جویانه و مسئولیت اجتماعی بنیانگذاران اولیه شرکت در قالب طرح ها و رویداد های خاص و در چارچوب های مشخص برنامه ریزی و اجرا میشود.

برنامه زمان بندی :

  • جمعه 24 مرداد منطقه آزاد انزلی
  • 8:30 تا 8:45 پذیرش و دریافت پکیج
  • 9 تا 9:30 workout
  • 9:45 تا 11 صبحانه و معرفی
  • 11:30 تا 14:30 تفریحات آبی و ساحلی (مارینا کاسپین)
4
3 1
2 1
4 1
5
1 2